Pack pro

Een onmisbare optie voor zelfstandigen

U bent zelfstandige en hebt uw kantoor of praktijk in uw woning?

Met het pack pro, een optie op de enjoy home insurance woningverzekering, kunt u uw professionele materiaal en de bezittingen die u thuis opslaat efficiënt beschermen!

Wat dekt het pack pro?

Het pack pro beschermt, tegen alle schade die gedekt wordt door de enjoy home insurance woningverzekering:

 • Uw professioneel materiaal
 • Uw bezittingen
 • Het materiaal van uw bedienden en arbeiders
 • De persoonlijke bezittingen van uw patiënten en klanten
 • Producten die voor rekening van derden zijn opgeslagen
 • Waarde

In geval van diefstal zijn al deze voorwerpen beschermd als de waarborg diefstal is onderschreven in de woningverzekering.

Materiaal en bezittingen die u op een handelsbeurs of tentoonstelling in de Europese Unie verplaatst, zijn tot 90 dagen per jaar gedekt (uitgezonderd diefstal).

Uw elektrische en elektronische apparatuur is gedekt in geval van materiële schade binnen uw gebouw, gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Betalende software en kosten voor gegevensherstel zijn ook gedekt.

Wat is niet gedekt?

Uw woningverzekering komt niet tussen in de volgende situaties:

 • Schadegeval opzettelijk uitgelokt door de verzekerde
 • Schade als gevolg van een vervallen constructie of afbraak
 • Schade als gevolg van een constructiefout

Deze lijst is niet exhaustief, wij nodigen u uit de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en de IPID-fiche te raadplegen of te consulteren bij uw verzekeringsmakelaar om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

 • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
 • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
 • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
 • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons