Bestuurdersverzekering

Een verzekering die u beschermt achter het stuur van uw auto

Statistisch gezien is de bestuurder die het vaakst blootgesteld wordt bij een ongeval paradoxaal genoeg ook het minst beschermd door zijn of haar autoverzekering. Eigenlijk is de bestuurder de enige passagier die het risico loopt niet te worden vergoed door een BA autoverzekering.

Met de waarborg Beschermde Bestuurder, m.a.w. een bestuurdersverzekering, krijgt de bestuurder, ongeacht of hij/zij aansprakelijk is voor een ongeval, een schadevergoeding tot 1 miljoen euro volgens het Belgisch gemeen recht voor opgelopen lichamelijke letsels rekening houdend met zijn/haar huidige en toekomstige familiale en economische situatie.

Hoeveel kost dit?

De prijs van een bestuurdersverzekering hangt af van de gekozen optie. Goede chauffeurs krijgen een bonus via hun BA autoverzekering.

Wat niet wordt gedekt?

  • Deelname aan races of snelheidswedstrijden

Deze lijst is niet exhaustief, wij verzoeken u de algemene voorwaarden te raadplegen via de link hiernaast of bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

  • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
  • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
  • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
  • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
  • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons