Motorverzekering

De meest complete motorverzekering

Wat dekt deze verzekering?

De verplichte basisverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) beschermt u in geval van schade aan anderen.

Bescherming van uw motor

U kunt uw BA-verzekering onder bepaalde voorwaarden aanvullen met een motorrijtuigenverzekering:

 • Met een gedeeltelijke omniumverzekering is uw motor verzekerd tegen brand en diefstal.
 • Met een omniumverzekering is uw motor verzekerd tegen brand, diefstal en materiële schade.

Dekking voor de uitrusting van de motorrijder

Met deze optie wordt de volledige uitrusting van de motorrijder gedekt (laarzen, pak, handschoenen, helm, enz.) en de topkoffer is gedekt tot 2000 EUR.

Ongevallenverzekering voor de motorrijder

Deze garantie biedt u een vergoeding tot 80.000 euro bij een invaliditeit van ten minste 15% als gevolg van een verkeersongeval.

Topklasse bijstand

Indien u ingetekend hebt op bijstand voor uw auto, kunt u tegen een voorkeurstarief gebruikmaken van dezelfde bijstand voor uw motor, en meer bepaald:

 • Bijstand bij pech, brandstofpech, lekke band
 • Geen kilometerfranchise
 • Takelen, wegslepen en vervoer naar het buitenland

Deze verzekering is enkel beschikbaar als u al een lopende autoverzekering bij Foyer hebt.

Wat is niet gedekt?

 • Deelname aan races of snelheidswedstrijden
 • In burgerlijke aansprakelijkheid: schade aan de aansprakelijke bestuurder en schade aan het verzekerde voertuig en vervoerde bezittingen
 • In materiële schade: overbelasting van het voertuig, gebrek aan onderhoud of non-conformiteit van het voertuig
 • Diefstal als gevolg van nalatigheid of door handlangers van de verzekerde

Deze lijst is niet exhaustief, wij verzoeken u de algemene voorwaarden te raadplegen via de link hiernaast of te consulteren bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

 • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
 • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen doen dat inspeelt op wat u nodig hebt.
 • Voor u intekent op een verzekering, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
 • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tél. souscription :
+352 437 43 2250
Tél. sinistre :
+352 437 43 2220

Contacteer ons