Motorverzekering

De meest complete motorverzekering

de topkoffer is gedekt tot 2.000 EUR.

Ongevallenverzekering voor de motorrijder

Deze garantie biedt u een vergoeding tot 80.000 EUR bij een invaliditeit van ten minste 15% als gevolg van een verkeersongeval.

Topklasse bijstand

Indien u bijstand voor uw auto hebt onderschreven, kan u tegen een voordelig tarief gebruikmaken van dezelfde bijstand voor uw motor, en meer bepaald:

 • Bijstand bij pech, brandstofpech, lekke band
 • Geen kilometerfranchise
 • Takelen, wegslepen en vervoer naar het buitenland

Wat is niet gedekt?

 • Deelname aan races of snelheidswedstrijden
 • In burgerlijke aansprakelijkheid: schade aan de aansprakelijke bestuurder en schade aan het verzekerde voertuig en vervoerde bezittingen
 • In materiële schade: overbelasting van het voertuig, gebrek aan onderhoud of non-conformiteit van het voertuig
 • Diefstal als gevolg van nalatigheid of door handlangers van de verzekerde

Deze lijst is niet exhaustief, wij verzoeken u de algemene voorwaarden te raadplegen via de link hiernaast of bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

 • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
 • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
 • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
 • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons