Woningsverzekering enjoy smart

Assurance habitation enjoy smart

enjoy home insurance, formule smart: geniet van uw huis

De enjoy smart woningverzekering is een uitgebreide brandverzekering voor uw huis en inboedel.

U geniet van een verzekering die niet enkel uw huis dekt, maar ook uw tuin en al uw bezittingen als u kiest voor een inboedelverzekering.

Wat dekt de enjoy smart woningverzekering?

Met enjoy smart kunt u er zeker van zijn dat uw huis en alle bezittingen onder alle omstandigheden goed beschermd zijn.

U geniet van de volgende voordelen:

 • Bescherming tegen brand, maar ook tegen storm, hagel, natuurrampen, waterschade, glasbreuk en diefstal
 • De verzekering van het studentenkot van uw kind
 • Bescherming van bezittingen die u tijdelijk verplaatst
 • Verzekering voor bepaalde voertuigen (motorfiets, jetski, caravan, ...) die in uw gebouw geparkeerd staan
 • Bescherming van uw tuin en bezittingen buitenshuis

Uw woningverzekering groeit met u mee

Uw basis woningverzekering kan worden uitgebreid met opties om:

 • uw gezin te beschermen
 • de dekking van uw tuin uit te breiden
 • uw hypothecaire lening te dekken

Interessante tariefvoordelen

 • Korting op uw verzekeringspremie indien uw huis minder dan 10 jaar oud is.
 • Deze lijst is niet exhaustief, wij nodigen u uit de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en de IPID-fiche te raadplegen of te consulteren bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

 • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
 • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
 • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
 • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons